Gallery Espace celebrates its 25th anniversary with a mega-show on DRAWINGS: Nov 10-28

Art Press Release from India. Published by anonymous on Monday 10 November 2014.

Gallery Espace is hosting one of the most ambitious shows ever featuring drawings by over hundred Indian contemporary artists.

New Delhi: To celebrate its 25th anniversary this year, Gallery Espace is hosting one of the most ambitious shows ever featuring drawings by over hundred Indian contemporary artists. Titled Drawing 2014: Seven Decades of Indian Drawing, the show is co-curated by Prayag Shukla along with Annapurna Garimella and Sindhura Jois DM from Jackfruit Research and Design, Bangalore, and will be on at The Exhibition Hall, 11, Mansingh Road, Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA), Mansingh Road, New Delhi from November 10 till November 28, 2014. 11a.m. to 7 p.m.

Artists whose works will be showcased are Jogen Chowdhury, Ganesh Pyne, Bikash Bhattacharya, Ambadas, Ganesh Haloi, K G Subramanyan, Shyamal Dutta Ray, Somnath Hore, Arpita Singh, Meera Mukherjee, Chtrapatti Dutta, Dharamnarayan Dasgupta, Bhupen Khakar, Jeram Patel, Nagji Patel, Jyoti Bhatt, Nasreen Mohamedi, Ghulam Muhamed Sheikh, Nilima Sheikh, Amit Ambalal, Vivan Sundaram, Amitava Das, Manu Parekh, Madhvi Parekh, Himmat Shah, Mona Rai, Manjit Bawa, Shobha Broota, Jai Zharotia, Anupam Sud, Krishen Khanna, Ram Kumar, Jatin Das, K K Hebbar, F N Souza, Tyeb Mehta, Navjot Altaf, G R Santosh, Laxma Goud, K C S Panniker, S G Vasudev, Zarina Hashmi, Prabhakar Kolte, Prabhakar Barwe, Sudhir Patwardhan, Surendran Nair, Siddharth, Anwar Chitrakar, Akshay Rathore, Adip Datta, Anju Dodiya, Atul Dodiya, Bhajju Shyam, Basant Peringod, Dhruvi Acharya, G R Iranna, Jagadesh Tammineni, Jitish Kallat, Lavanya Mani, Meghana Bisineer, Manisha Parekh, Manisha Gera Baswani, Moutushi Banerjee, Mithu Sen, Manjunath Kamath, Mekhala Bahl, Nikhil Raunak, Naini Arora, Nityanand Ojha, N S Harsha, Om Soorya, Riyas Komu, Ravi Kashi, Poonam Jain, Paula Sengupta, Puneet Kaushik, Pratik Prabhakar, Rakhi Peswani, Rakshit Kadlar, Ramesh Pithiya, Shreyas Karle, Sonia Khurana, Snehal Chordia, Sumakshi Singh, Sisir Thapa, Samit Das, Tushar Joag, Umesh Madanahalli, Vibhuti Sharma, Vijay Hagargundgi, Valsan Koleri, Waswo and Rakesh Vijay, Subodh Gupta, Chinan Upadhyay, Rohini Sen, Rollie Mukherjee, Probir Gupta, Birendra Pani, Shailesh, Shanti Swaroopini.