Irianna Kanellopoulou is an artist.
 Irianna Kanellopoulou image