Yuen Siu Ping is an artist born in Hong Kong, currently working in Hong Kong.